Phần mềm Kiotviet nợ đóng bảo hiểm của nhân viên 2,9 tỷ đồng

Tin nóng Bảo hiểm xã hội số 14, ngày 24/12/2023 có nhiều nội dung đáng chú ý: Công ty KiotViet nợ đóng bảo hiểm 2,9 tỷ đồng; Công ty Quản lý Khách sạn Victoria nợ đóng bảo hiểm tổng 2,9 tỷ đồng; Đang hưởng lương hưu có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc?,...
Công ty KiotViet nợ đóng bảo hiểm 2,9 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?


Giải thích từ ngữ "Bảo hiểm xã hội" được quy định tại Khoản 1 điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật BHXH 2014 như sau: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

    Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023


Mức đóng BHXH bắt buộc là tỉ lệ trích nộp tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động và người sử dụng lao động lần lượt vào các quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN, quỹ TNLĐ-BNN... theo quy định của Pháp luật.

Thông qua bảng tỉ lệ người lao động sẽ biết được tổng số tiền người lao động phải đóng khi tham gia BHXH bắt buộc, mức đóng trách nhiệm của đơn vị và sẽ không phát sinh thêm khoản chi phí nào khác.

Tỷ lệ trích đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động là khác nhau. Cụ thể về mức đóng BHXH bắt buộc năm 2023 như sau:

        1. Đối tượng là người lao động

 

Người lao động

Quỹ BHXH 

Quỹ TNLĐ-BNN

Quỹ BHTN 

Quỹ BHYT 

Tổng mức đóng 

Quỹ hưu trí, tử tuất 

Quỹ  ốm đau, thai sản 

    

Việt Nam 

8%

0

0

1%

1,5%

10,5%

Nước ngoài

8%

0

0

0

1,5%

9,5 %

Bảng tỉ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động năm 2023

        2. Đối tượng là người sử dụng lao động

 

Người sử dụng lao động

Quỹ BHXH 

Quỹ TNLĐ-BNN

Quỹ BHTN 

Quỹ BHYT 

Tổng mức đóng 

Quỹ hưu trí, tử tuất 

Quỹ  ốm đau, thai sản 

    

Việt Nam

14%

3%

0,5%

1%

3%

21,5%

Nước ngoài

14%

3% 

0,5% 

0

3%

20,5 %

Bảng tỉ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động năm 2023


Công ty KiotViet nợ đóng bảo hiểm 2,9 tỷ đồng

 
Theo công bố của Bảo hiểm Xã Hội TP Hà Nội Công ty Cổ phần Công nghệ Kiotviet chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên là 2,9 tỷ đồng tính đến hết ngày 30/11/2023.


NGUYỄN LUẬN