Đánh giá app Sổ Bán Hàng từ người sử dụng


DÀNH CHO CÁC SHOP CÓ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG APP SỔ BÁN HÀNG❌❌❌

Thời gian đầu rất tốt 


App thời gian đầu dùng còn được, càng về sau app rất hay bị lỗi. Nhân viên sales tư vấn mời chào xong thì lặn mất tăm, không một lời hỏi thăm liên lạc trong quá trình khách hàng dùng app.

Thời gian sau mới thấy dốt


Khách hàng add hẳn nhân viên sales vào nhóm với kỹ thuật viên SBH để phối hợp hỗ trợ mà cũng chưa bao giờ thấy hỗ trợ khách. Nhân viên kỹ thuật thì cũng chỉ mang tính hỗ trợ thao tác đơn giản, còn lỗi app là lỗi hệ thống thì pó tay. 
 
App có cái hay, hơn các app khác ở mã QR liên kết giữa SBH và Ngân hàng, tạo thuận tiện trong thanh toán. Nhưng hiện nay rất hay bị gặp lỗi đối soát công nợ. Lỗi gặp từ trước tết, trong giai đoạn cao điểm bán hàng tết thì lỗi toàn bộ. Tóm lại không nên dùng app này nữa!!!

Chăm sóc khách hàng của Sổ Bán Hàng cần đối chất hay các bạn cần thêm review cứ nhắn tin cho mình nhé!
 
Review về Sổ Bán Hàng: www.facebook.com/groups/reviewphanmemquanlybanhang/posts/785834816897119/

Sổ Bán Hàng chặn người đã mua phần mềm vì phản ánh chất lượng